YTBEHANDLING OCH TILLVERKNING AV KUNDARTIKLAR

Kongaverken tillverkar och ytbehandlar plåt-, smides- och gjutjärnsprodukter. Vi verkar framförallt inom svensk industri med fokus på kunder inom fordons-, jordbruks-, bygg- och anläggningsindustrin.

Med effektiv produktion, teknisk initiativförmåga och resultatinriktat engagemang levererar vi det kunden vill ha i rätt tid och med rätt kvalitet.
I vår nya målerianläggning med ED-teknik och med blästring som ingående process i förbehandlingen, kan vi ytbehandla stora, tunga artiklar med högt ställda krav på både finish och korrosionsbeständighet.

PROCESSER

+

KVALITET OCH MILJÖ

+

OM KONGAVERKEN

+