Kongaverken > Processer

Processer

Kongaverken utför laserskärning, kantpressning och svetsning men även bearbetning, målning och montering. Vi delar upp vår produktion i segmenten ytbehandling och tillverkning.

YTBEHANDLING

+

TILLVERKNING

+