Kongaverken > Processer > Ytbehandling

YTBEHANDLING

  • BLÄSTER
  • ED-MÅLNING
  • TOPPLACK

OBJEKTKUB

Max mått och vikt

PROCESSFLÖDE

Max mått och vikt
  • Max artikelvikt: 1000 kg
  • Max storlek L x B x H: 4000 x 1200 x 1400 mm
Förtvätt innan bläster
Blästring
Tom plats i process för ytterligare steg avseende avfettning eller betning.
Förbättrad Avfettning med oljeavskiljning
Sköljsteg 1 med förbättrat flöde
Sköljsteg 2 med förbättrat flöde
Aktivering
Zn-Mn fosfateringsprocess
Sköljsteg 3 med förbättrat flöde
Sköljsteg 4 med förbättrat flöde
Passivering
Demi sköljsteg
Vattenbaserad ED Målning
Härdugn med 3 spår för olika härdfönster
Pulvertopplack med kundkulör